Ledelsesugen starter om…

Om Ledelsesugen

Der afholdes årligt en ledelsesuge i 2019 til 2021, som sætter fokus på offentlig ledelse. I år ligger Ledelsesugen i uge 44. Bag står regeringen, KL og Danske Regioner.

I Ledelsesugen inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, stabsfunktioner, der understøtter ledelse, lederforeninger, forskere med flere til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse – debattere tendenser, nørde ny viden og dele gode eksempler på, hvad der virker.

Dorthe Crüger er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse i 2019 for at sikre debat om ledelse og være ambassadør for Ledelsesugen. Dorthe Crüger er tidligere administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, ligesom hun har været formand for Kræftens Bekæmpelse og medlem af regeringens Ledelseskommission.

På denne side kan du frem mod, under og efter Ledelsesugen blandt andet finde inspiration og gode pointer om offentlig ledelse fra Dorthe Crüger. Du kan også få et overblik over, hvad der sker i forbindelse med Ledelsesugen.

Vi håber, du vil følge med og tage del i debatten om offentlig ledelse.

Følg med og tag del på sociale medier

Før, under og efter Ledelsesugen kan du følge med og deltage i debatten om offentlig ledelse på Facebook og LinkedIn

Årets ambassadør

– Jeg er meget beæret over, at regeringen, KL og Danske Regioner har valgt at udpege mig som ny ledelsesambassadør. Det ligger mit hjerte meget nær, at det offentlige skal kunne levere den service, som borgerne efterspørger. Og her spiller ledelse jo en nøglerolle, fordi lederne skal være rollemodellerne, der går forrest og sætter borgerne i centrum.

Dorthe Crüger, ambassadør for offentlig ledelse

Dorthe Crüger er uddannet læge fra Aarhus Universitet og har taget en Master i sundhedsledelse fra Copenhagen Business School. Hun har været ansat som specialeansvarlig overlæge i Birmingham i England, specialechef på Vejle Sygehus og cheflæge på Regionshospitalet i Horsens og Brædstrup.

I 2010 blev hun ansat som lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, og i 2015 tiltrådte hun som administrerende direktør samme sted. I 2015 blev Dorthe også formand for Kræftens Bekæmpelse og tildelt prisen som årets leder af Ledernes Hovedorganisation.

Dorthe Crüger var medlem af Ledelseskommissionen, som den tidligere regering nedsatte med formålet om at give anbefalinger til, hvordan kvaliteten af ledelsen i den offentlige sektor kan styrkes.

I 2018 sagde Dorthe sin stilling som administrerende direktør op for at tage et sabbatår. I dag er hun ambassadør for offentlig ledelse, og medlem af Nordea-fondens bestyrelse.

Dorthe Crüger er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse i 2019.

Nyheder & debat

Her finder du artikler, nyheder og blogs om offentlig ledelse.

Det sker

Ledelsesugen bliver markeret på tværs af kommuner, regioner og stat før, under og efter uge 44, hvor Dorthe Crüger, ambassadør for offentlig ledelse, deltager i møder, events og konferencer. Vi har samlet et udvalg af arrangementerne i nedenstående kalender. Nogle er åbne for tilmelding, mens andre er lukkede. Hvis I har planlagt et arrangement, som skal i kalenderen, så skriv til os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Før Ledelsesugen

24.09.2019

FORUM inviterer til debatmøde: God ledelse – har vi et fælles grundlag?’

På debatmødet følges Ledelseskommissionen til dørs, for at sikre et fælles normativt grundlag for ledelse. Mød Lektor Caroline Grøn, Professor Kurt Klaudi og kommunaldirektør Christine Brochdorf og hør deres perspektiver på, hvad god ledelse er på baggrund af egne erfaringer, og om der kan udledes nogle fælles kriterier for god ledelse af ledelsesforskningen.

Læs mere her

27.09 - 28.09.2019

Demokratisk Bootcamp – 24 timer for folkestyret

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger deltager I ”Den demokratisk Bootcamp – 24 timer for folkestyret” for nyudnævnte folketingspolitikere med Constructive Institute. Her vil Dorthe Crüger bidrage med sine perspektiver på borgerens Danmark, og hvordan man leder den offentlige sektor med borgeren i centrum.

 

03.10.2019

Region Midtjyllands Ledertræf 2019

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger deltager på Region Midtjyllands ledertræf, som i år sætter fokus på forventninger til den offentlige ledelse, om ledelse af digitalisering i den offentlige sektor og om meningsfuldhed. Her vil Dorthe Crüger holde et oplæg om Borgeren først – hvorfor og hvordan.

07.10.2019

Den nationale diabeteskonference – VIDENSDELING PÅ TVÆRS: Diabetes i spændingsfeltet mellem almen praksis, kommune og hospital.

På konferencen samles sundhedsprofessionelle på tværs af faggrænser for at dele viden og udveksle erfaringer. Her vil Ledelsesambassadør Dorthe Crüger deltage i en paneldebat om tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, hospitaler og almen praksis og hvordan man bedriver ledelse i det tværsektorielle felt.

22.10.2019

Fælles faglighed i Vejen Kommune

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger besøger Vejen Kommune. Besøget starter hos direktionen, der vil udfolde kommunens arbejde med fælles faglighed. Herefter besøger Dorthe lederne bag Platform og taler med nogle af de borgere, der benytter initiativet. Platform er et fællesfagligt samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret, der tilbyder beskæftigelsesrettede tilbud og aktiviteter efter borgernes kompetencer og ressourcer.

22.10.2019

Ledelsesadfærd, der fremmer trivsel

Få inspiration til at tænke i proaktive og forebyggende indsatser for at opnå høj medarbejdertrivsel og mental sundhed på arbejdspladsen, så i mindsker risikoen for stressrelateret sygefravær.

Gratis gå hjem-møde i Herlev med COK og Coach2Manage.

Åben for tilmeldinger

Læs mere her

23.10.2019

Ledelsesambassadøren besøger Politiets lederuddannelse for nye ledere

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger besøger Politiets lederuddannelse for nye ledere på modulet ’Ledelse af medarbejdere’. Her vil Dorthe Crüger indgå i dialog og bidrage med egne perspektiver omkring ledelsesværdier, hvad det vil sige at gå forrest og sætte retning i arbejdet med at sætte borgeren i centrum.

24.10.2019

Netværksmøde: Ledelse med hjerte og hjerne

Lisbeth Jessen kom til Danner som direktør for tre år siden. Her mødte hun et hus fuldt af medarbejdere og frivillige, der brænder for deres arbejde med at stoppe vold mod kvinder. Hun vil fortælle om, hvordan hun har arbejdet med at sætte Danners viden i system, professionaliseret ledelsen og samarbejdet med de frivillige uden at tabe det unikke ved Danners måde at arbejde på. Netværksmødet er for alle interesserede offentlige ledere og arrangeret af Master of Public Governance på CBS.

Åbent for tilmelding.

Læs mere her

25.10.2019

Danske Regioners årlige Hospitalsledelseskonference

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger holder oplæg for landets hospitalsledere, regionsdirektører og sundheds- og psykiatridirektører om ledernes rolle i omstillingen af sundhedsvæsenet – hvilke udfordringer der knytter sig til ledelsesrollen samt hvilke ledelsesredskaber der kan gøres brug af i styrkelsen af det tværsektorielle samarbejde.

Under Ledelsesugen

28.10. 2019

KL’s Ledertræf 2019 – Mening med ledelse

KL’s Ledertræf sætter i år fokus på det at skabe mening som leder. Hvad er dit ledelsesmæssige “hvorfor”, og hvordan omsætter du det for medarbejdere, andre i ledelseskæden og samarbejdspartnere, så det skaber resultater?

Åben for tilmelding

Læs mere her

29.10.2019

Djøfs chefkonference – Mere til fælles

Djøf Offentlige Chefer sætter i år fokus på, at offentlige chefer ikke bare er chefer for egen butik, men også en del af et større ledelses-, styrings- og samfundsfællesskab. Med afsæt i temaet ’Mere til fælles’ giver Chefkonferencen et bud på, hvordan offentlige chefer i fremtiden kan løfte fællesskabet på tværs af fagligheder og under nye politiske rammer.

Læs mere her

30.10.2019

Tag lederskabet på dig: Det personlige ledelsesgrundlag

Kickstart arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag: Temamøde med faglige oplæg om det personlige lederskab og metoder til at udarbejde et ledelsesgrundlag og bringe det i spil i din organisation.

Temamøde fra KL og COK i Ballerup

Åbent for tilmeldinger

Læs mere her

30.10.2019

Den Fleksible Master i Offentlig Ledelse holder 10 års jubilæumskonference

I år er det 10 år siden, at det første hold studerende begyndte på Den Fleksible Master i Offentlig Ledelse på Syddansk Universitet (SDU). Det har SDU valgt at markere med en 10 års jubilæumskonference, hvor både forskere og offentlige ledere holder oplæg om fremtidens lederuddannelser samt vigtigheden af god offentlig ledelse.

Læs mere her

30.10.2019

Videnscafé om Proaktiv politikudvikling

Samskabelse har igennem længere tid været på dagsordenen også i politikudvikling. Men er det noget, vi taler om, eller er det noget vi gør? Og hvad betyder det konkret for de offentlige ledere?

Kom til Videnscafé i Skuespilhuset, hvor medarbejdere og ledere i Landbrugsstyrelsen giver indblik i deres erfaringer med proaktiv politikudvikling.

Åben for tilmelding

Læs mere her

30.10.2019

Kom til gå-hjem møde med ledelsesfilosof Kasper Warming

I anledningen af ledelsesugen inviterer Køge Kommune alle interesserede ledere til gå hjem-møde med ledelsesfilosof Kasper Warming. Deltagerne skal reflektere og filosofere over deres eget lederskab og træne deres dømmekraft gennem simple øvelser. Kasper Warming vil også stille skarpt på, hvorfor man nogle gange er ude af stand til at løse sine ledelsesudfordringer, og hvorfor “samtalen” er en af de vigtigste ledelsesdiscipliner.

Gå-hjem mødet finder sted i Kantinen på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge, kl. 14:30-16:30. Arrangementet er åbent, og du tilmelder dig ved at sende en mail til kursuscenter@koege.dk.

31.10.2019

Morgenmøde: Hvor er vi med udviklingen af ledelse i den offentlige sektor?

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger inviterer tidligere medlemmer af Ledelseskommissionen og de lederforeninger der deltog i følgegruppen til morgenmøde. Deltagerne vil sammen gøre status på arbejdet med kommissionens anbefalinger samt diskutere, hvordan vi sammen kan udvikle ledelseskvaliteten i den offentlige sektor i fremtiden.

31.10.2019

70 år med samarbejdsudvalg – fra forhandling til dialog

I anledning af 70 året for samarbejdsaftalen sætter Samarbejdssekretariatet fokus på, hvordan samarbejdsudvalg kan styrke organisationen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, både når det kører godt – og når der er brug for, at få det tilbage på sporet.

Åben for tilmelding

Læs mere her

31.10.2019

Akademikerne inviterer til ledelsestopmøde – ledelse på tværs af fag

Kom med til Akademikernes ledelsestopmøde og bliv klogere på, hvad der skal til for at lede på tværs af fag og sag? Det er vigtigt, at ledelse skaber helhed og sammenhæng for, at organisationen kan udvikle sig og levere nye løsninger.

Åben for tilmeldinger

Læs mere her

01.11.2019

Debatmøde: På jagt efter den gode offentlige ledelse og styring

FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse inviterer til debatmøde som en del af ledelsesugen. Her vil ledelsesambassadør Dorthe Crüger sammen med professor Hanne Foss Hansen, kommunaldirektør i Ballerup Eik Møller og direktør i Moderniseringsstyrelsen Poul Taankvist forsøge at skabe et overblik over debatten om styring og ledelse, efter ledelseskommissionen og på vej mod den varslede “Selvstyrereform”. Dorthe Crüger vil også bruge anledningen til at gøre foreløbig status på de mange forskellige inputs, hun har modtaget i løbet af ledelsesugen.

Åben for tilmelding

Læs mere her

Efter Ledelsesugen

07.11.2019

Tag lederskabet på dig: Det personlige ledelsesgrundlag

Kickstart arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag: Temamøde med faglige oplæg om det personlige lederskab og metoder til at udarbejde et ledelsesgrundlag og bringe det i spil i din organisation.

Temamøde fra KL og COK i Odense

Åbent for tilmeldinger

Læs mere her

 

08.11.2019

HR98: Konference

Ledelsesambassadør Dorthe Crüger deltager på KL´s årlige HR98 konference, hvor alle kommunale HR-chefer er samlet. I år er temaet for HR98 konference ledelse og kompetencer.

Se programmet her

19.11.2020

Inspirationsmøde: Netværk for offentlige ledere 

Ledernes Kompetencecenter inviterer til inspirationsmøde om netværk for offentlige ledere, hvor du bl.a. kan møde ledere fra andre sektorer, få ny inspiration til din lederrolle samt møde den faglige facilitator og få indsigt i, hvordan netværket kan styrke dit lederskab.

Åben for tilmeldinger.

Læs mere her. 

25.11.2019

Danske Fysioterapeuter holder live-webinar

Borgeren først, hvordan lykkes du med det som leder? Det spørgsmål forsøger Danske Fysioterapeuter at besvare, når de inviterer alle fysioterapeutiske ledere til et digitalt dialogmøde. Ledelsesambassadør Dorthe Crüger deltager på mødet og fortæller bl.a. om vigtigheden af at være bevidst om sin egen adfærd som leder, når man ønsker at sætte borgeren først.

02.12.2019

KL’s konference om rekruttering og kompetencer i sundheds- og ældresektoren 

Kommunernes opgaver på sundheds- og ældreområdet forandrer og udvikler sig markant i disse år – nye opgaver skal løses, og der skal findes nye måder at løse dem på. KL inviterer derfor til en konference om rekruttering, fastholdelse og kompetencer, hvor blandt andet Ledelsesambassadør Dorthe Crüger giver sin ledelsesvinkel på området.

Åben for tilmelding.

Læs mere her

09.12.2019

Konferencelab: Klog på egen ledelsespraksis 2019

I samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse inviterer COK til en intens læringsdag, hvor du hører de nyeste danske forskningsresultater inden for offentlig ledelse og arbejder med din egen praksis. Inspirationsoplæg og ledelseslaboratorier med fokus på afstemt distribueret ledelse, tværgående ledelse, datainformeret ledelse og faglig ledelse.

Åben for tilmeldinger

Læs mere her

 

10.12.2019

MGP-netværksmøde: Borgeren først – hvorfor og hvordan?

Målet om at skabe værdi for borgerne giver mening og motivation for mange ansatte i den offentlige sektor. Ledelsesambassadør Dorthe Crüger vil dele sine erfaringer med, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med at sætte borgerne først, hvad der er vanskeligt, og hvordan man kan komme i mål med opgaven.

Netværksmødet er for alle interesserede offentlige ledere og er arrangeret af efteruddannelsen Master of Public Governance på CBS.

Åben for tilmelding.

Læs mere her.

10.01.2020

Konference i Dansk Selskab for kvalitet i Sundhedsvæsnet

Program følger.

06.02.2020

Djøf og Nordisk Administrativt Forbund byder op til debat

Kom til den årlige forvaltningskonference og deltag i debatten om den offentlige sektor. På konferencen kan du bl.a. møde Ledelsesambassadør Dorthe Crüger, lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse Caroline Grøn og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen, der vil diskutere, hvordan forskellige fagligheder kan sikre den sammenhængende borgeroplevelse.

Åben for tilmelding.

Læs mere her.

Vær med

Vil du afholde et arrangement?

Vi opfordrer alle til at sætte fokus på ledelse i uge 44 – hvad end det er et punkt på afdelingsmødet, en workshop, temadage eller noget helt fjerde. Hvis du ønsker at invitere Dorthe Crüger til at deltage i et arrangement, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Hvis I allerede har planlagt arrangementer og gerne vil have dem i kalenderen her på siden, så kontakt os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Følg med og tag del på sociale medier

Før, under og efter Ledelsesugen kan du følge med og deltage i debatten om offentlig ledelse på Facebook og LinkedIn.

Kontakt

Kontakt os på kontakt@ledelsesugen.dk